HR Training & Development Officer

   Onbepaalde duur

 

   Zeebrugge

 

     Master/ Bachelor

 

Doel van de functie:

Als HR Training & Development Officer ben je verantwoordelijk voor de talentontwikkeling binnen ICO. Je bouwt mee aan het strategisch opleidingsbeleid en helpt de organisatie en de individuele medewerkers bij het detecteren van opleidingsbehoeften. Binnen de context van de lerende organisatie zoek je samen naar de beste manieren om de competentieniveaus te verhogen. Waar mogelijk geef je zelf training. Daarbij sta je ook in voor het administratief beheer van de opleidingen in het HR systeem (AFAS) en voor de subsidieaanvragen. Als HR businesspartner trek je diverse projecten met als rode draad de ontwikkeling van onze organisatie.

Taakomschrijving:

Talentontwikkeling 

Je staat in voor de ontwikkeling en implementatie van een strategisch opleidingsbeleid. Dit doe je door middel van :

het vertalen en uitvoeren van de bedrijfs- en HR strategie als onderdeel van het competentiebeleid, het detecteren van opleidingsbehoeften, het opmaken van individuele opleidingstrajecten, het inplannen, registreren en evalueren van opleidingen zowel op individueel als op teamniveau, samenwerking met externe partners, …, het ontwikkelen en geven van eigen trainingen (soft-skills).

Organisatieontwikkeling

Je staat in voor de ontwikkeling en implementatie van een strategisch opleidingsbeleid. Dit doe je door middel van :

de organisatie van een 2-jaarlijkse tevredenheidsenquête, de ondersteuning bij organisatiewijzigingen, het ontwikkelen en implementeren van efficiënte opleidingsprocessen, -procedures, -inzichten,…, de uitbouw van een lerende organisatie, creëren van een cultuur waarin verandering en leren een natuurlijk gegeven is. 

Opleidingsadministratie 

Registratie opleidingsbeleid waaronder : KPI’s, beheer opleidingsbudgetten, correcte administratie binnen AX Dynamics (facturatie) en Profit (registratie), opleidingsCV’s, ISO-certificaat (audit), aanvraag, opvolging en afhandeling subsidies, rapportering sociale balans.

Projecten 

Projecten op een effectieve en efficiënte manier uitvoeren zoals : werkgroepen ivm syndicaal gerelateerde topics (CAO 104, deconnectie, …), ad hoc projecten binnen het veld van T&D en HR, verbeteringstrajecten i.k.v. resultaten tevredenheidsenquête. 

Technische expertise:

Opleiding / ervaring :  

Bachelor of Master ( in een humane richting ) met een relevante werkervaring

Competenties:

Kerncompetenties : 

Integriteit, innovatie, intensiteit.

Technische competenties :

PC :        Kennis Microsoft Office pakket (Word, Excel, Powerpoint).

               Kennis Profit / Softwarepakket competentiemanagement

               Kennis Outlook

Talen:      Nederlands/Engels 

Functiespecifieke competenties :   Plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit, strategisch denken, discretie, schriftelijke en mondelinge vaardigheid, presenteren, probleemanalyse, stressbestendigheid, flexibiliteit, klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, resultaatgerichtheid, voortgangscontrole, samenwerken, luisteren, zelfontwikkeling.

Verantwoordelijkheden:

Budgettering & rapportering i.k.v. opleidingstrajecten

Controle facturatie opleidingen a.d.h.v. goedgekeurde aankooporders

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan : Manager Human Resources

Geeft sturing aan : /                                                                                                                                  

Andere relevante contacten :  Intern :    Alle afdelingen binnen ICO nv

                                                     Extern :   Diverse instanties (opleidingscentra, consultants, vakorganisaties)

Werkomstandigheden:

40 % bureauwerk, 60% op de werkvloer. Regelmatige verplaatsingen tussen de 2 sites