Operation Officer

   Onbepaalde duur

 

   Kallo

 

     Master

 

Doel van de functie:

Als operations officer organiseer je de operatie van een schip of natie. Je plant de operaties in en volgt deze op tijdens de uitvoering, met aandacht voor zowel de kwaliteitsstandaarden als de veiligheid, en rapporteer je ze achteraf. Je zoekt ook mee naar oplossingen om de organisatorische efficiëntie te verbeteren .

Taakomschrijving:

Veiligheid en kwaliteit

Het permanent controleren en corrigeren van het naleven van de veiligheids- en kwaliteitsinstructies op het natiewerk alsook de genomen en besproken tegenmaatregelen ( laten ) toepassen .

Vaststellen van ongevallen en schadegevallen. Opmaken van de bijhorende ongevallen- of schaderapporten binnen bepaalde timeframe .

Optreden als ambassadeur en coach om een efficiënte samenwerking te garanderen

Organisatie

Het opmaken van een takenverdeling – ploegbezetting voor een operatie adhv geplande volumes                              

Inschatten en behandelen van dagelijkse operationele problemen, inspelen op voortdurend veranderende omstandigheden. Opvolgen en sturen van operaties. Last minute risk analyse uitvoeren .

Meedenken over de verbetering van de operaties, formuleren van opmerkingen en voorstellen

Duidelijke communicatie van alle relevante info naar Ceelbaas, foreman, collega’s OO en hiërarchische lijn .

Aanwezig zijn op premeeting voor aanvang operatie samen met relevante partijen .

Breakbulk cargo: tijdens de planning van operaties kritisch zijn met betrekking tot payload van trailers / rampen / dekken en hierin bijsturen. Lashing & securing berekenen en bijsturen indien nodig.
Zorgen dat goederen zeewaardig gestuwd en gelashed worden.
Tijdens operaties rekening houden met stabiliteit van het schip en hier proactief in sturen..

Managen van medewerkers

Aansturen van de taakverdeling van de havenarbeiders via hiërarchische lijn op basis van de lijsten vanuit           de planning. CB/FM assisteren met nodige info ( gebruik take 5, volgen van SOP ) . In samenspraak met   CB/FM marine manager inlichten in geval van afwijkingen .

Rapportering

Opmaken van correct en compleet rendements- en kwaliteitsrapporten ( volume, werktijden, rendementen, kwaliteit, algemeen verloop ) op basis van informatie van de medewerker planning en de eigen controle op de operaties.

Signaleren van zware en/of structurele problemen aan ATM / TM / Marine Mgr / Breakbulk Mgr.

Administratie

Per shift verwerken van de loonsadministratie ( kostenallocatie ) op basis van de voorbereiding door de medewerker dispatch.

Opvolging van de informatieflow/informatie uitwisseling via TOS (Terminal Operating System) / Webportal/Webfocus, stuffingplanning e.a.

Controleren van de informatie naar klanten. Hiertoe nauw samenwerken met de planners, chef markeerders, agenturen en expediteurs.

 

Technische expertise:

Master/Bachelor nautische, logistieke of technische richting

Competenties:

Kerncompetenties :                        Integriteit, innovatie, intensiteit.

Technische competenties :            Talen : N/E, noties F.

                                                      PC : kennis Office paketten met nadruk op Excel kennis.

                                                      Ruimtelijk inzicht, cijfermatig inzicht.

                                                      Opleiding Port Facility Safety Officer (PFSO) is een pluspunt

                                                      Nautische kennis/ervaring

Functiespecifieke competenties :   Communicatief handelen, taakgericht leiding geven, plannen en organiseren, probleemoplossend, besluitvaardigheid, stressbestendigheid, flexibiliteit, kwaliteitsgericht en

klantgericht handelen, samenwerken, flexibel, conflicthantering, aanpassingsvermogen

 

Verantwoordelijkheden:

Veiligheid: Strikte navolging op de werkvloer van de corrigerende maatregelen tov arbeidsongevallen en ingrijpen wanneer nodig. Correcte rapportage van alle ongevallen ( Dare) . Naast de navolging (spot checks op het terrein) van de corrigerende maatregelen, nemen van de preventieve maatregelen en verdeling van alle noodzakelijke informatie naar de verschillende stakeholders (OO, operationele bediende, CB / FM en arbeiders) .

Product kwaliteit: Controle op de werkvloer zodat de kwaliteitsinstructies van de klanten nageleefd worden. Take-5, SOP en andere kwaliteitsnormen op een verstandbaar manier verdelen zodat de ploegen vooraf ingelicht zijn. Ondersteuning van CQO tijdig inroepen. Alle ‘near miss’ en ‘schadegevallen’ correct in DARE invullen. Alle schadegevallen grondig analyseren en telkens met de hele team bespreken zodat de genomen maatregelen verder uitgevoerd worden. Opvolging (spot checks) op het terrein zodat voortvloeiende feedback kan toeleiden tot het nemen van preventieve acties.

Productiviteit: Verantwoordelijk voor de opvolging/nasturing van de operaties op één bepaald schip/shift (KPI’s). verantwoordelijke voor de opvolging/nasturing van de operaties (spoor/schepen/pleinplanning) op één terminal (bestelling versus gehaalde rendementen). Kortom zorgt hij voor de efficiënte uitvoering van kwalitatieve en veilige operaties met minimale middelen en een zo hoog mogelijke productiviteit.     

Financiële cijfers: Ad hoc feedback bij slechte resultaten wegens het niet behalen van de vooropgestelde productie of bijsturing voor één bepaalde operatie. Analyses/beschikbare cijfers met TM op regelmatige basis bespreken.

Coaching van medewerkers: Borging van de goede samenwerking tussen arbeiders, hiërarchische lijn op de werkvloer. Zorgt voor goede informatiedoorstroming in beide richtingen. Formeel en informeel coachen van de operationele kaderleden (CEPA/CEWEZ) en medewerkers.

 

Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan : Assistant terminal manager, TM, marine manager, Breakbulk Project manager

Geeft sturing aan : Rechtstreeks :        ploegbazen, ceelbazen / foreman, markeurs

                              Onrechtstreeks :     havenarbeiders, bemanning van het schip

Relevante contacten :   Intern : medewerker dispatch, planning, technische dienst, QSS

                                      Extern :   rederijen, agenturen, vakbonden

Werkomstandigheden:

Mogelijks wisselend ploegenstelsel (06:00 - 08:00 - 14:00). Eveneens in het weekend en op feestdagen